sahypa_about_bg

Kompaniýanyň medeniýeti

Kompaniýanyň medeniýeti

kompaniýa_ medeniýet_img-2

Kompaniýanyň missiýasy

Adamzadyň optoelektroniki geçiş işini ugratmak.

Kompaniýa "Sabyrlylyk we gowulaşmagy dowam etdirmek" kärhanasynyň ruhuny goldamagy dowam etdirer we ylmy gözleg, önümçilik, satuw we hyzmat ýaly dürli ugurlarda täze sepgitleri gazanar.

Sibir görnüşi

Dünýäde optiki kabel materiallarynyň ösüşine ýolbaşçylyk edýän ýokary tehnologiýaly kärhana boluň.

Kompaniýa "dogruçyllyk" we "ygtybarlylyk" ýörelgelerine eýerýär we häzirki zaman aragatnaşyk pudagynda güýçli elleriň tokaýlara meňzeýän gowy abraýyny döredýär.

kompaniýa_ medeniýeti_img-3
kompaniýa_ medeniýet_img-1

Sibir gymmatlyklary

"Sabyrlylyk, kämillik" kompaniýanyň we onuň işgärleriniň gymmaty, we işde üstünlik gazanmak üçin kompaniýanyň alyp barýan esasy ynamy we maksadydyr.Medeniýet kompaniýasy dogruçyllygy talap edýär we işgärleri jogapkärçiligi, ylham beriji, başarnykly we işe wepaly bolmakda batyrgaý bolmaga çagyrýar.