SAB-HEY

Suw ýapýan ýüplük

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
  • Suw ýapýan ýüplük

    Suw ýapýan ýüplük

    SIBER Suw bloklaýjy ýüplükler optiki, mis telefonda, maglumat kabelinde we elektrik kabelinde kabel bölekleri hökmünde ulanylýar. Arnüplükler esasy basyş blokuny üpjün etmek we süýümli optiki kabellerde suwuň girmeginiň we göçmeginiň öňüni almak üçin elektrik kabellerinde doldurgyç hökmünde ulanylýar. Suw girende. suwy bloklaýan ýüplükler bilen goralýan kabele, ýüplügiň içindäki gaty siňdiriji komponent derrew suw bloklaýjy jeli emele getirýär. Yarüplük gury ululygyndan takmynan üç esse çişer.Suw blokunyň spesifikasiýasy ...