SAB-HEY

Hytaý üpjün edijisi Wibrasiýa garşy gamçy

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Hytaý üpjün edijisi Wibrasiýa garşy gamçy

Biziň maksadymyz we kärhanamyzyň maksady “Elmydama müşderimiziň talaplaryny kanagatlandyrmak”.Könelişen we täze geljegimiz üçin ajaýyp ýokary hilli önümleri döretmegi we dizaýn etmegi dowam etdirýäris we müşderilerimiz üçin ýeňiş gazanmak mümkinçiligini durmuşa geçirýäris, çalt öndürilen ýaraglar bilen gönüden-göni hytaý üpjün edijisi Galvanizli wibrasiýa damperini öndürýäris. faster togalagynda çalt iýmit we içgi sarp ediş pudagyňyzy döretmek, bilelikde üstünlik gazanmak üçin hyzmatdaşlar / müşderiler bilen bu işi ýerine ýetirmäge garaşýarys.

Zawod gönüden-göni Hytaý Wibrasiýa Damper, PVC Wibrasiýa Damper, Ajaýyp önüm öndüriji bilen işlemek üçin kompaniýamyz iň gowy saýlawyňyzdyr.Sizi mähirli garşylaýarys we aragatnaşyk çäklerini açyň.Biz siziň işiňizi ösdürmegiň iň gowy hyzmatdaşydyrys we çyn ýürekden hyzmatdaşlygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Funksiýa:

1, Antikorona halkasy esasan elektrik geçiriji liniýa bilen gurlan we basyşy 220KV-den ýokary bolan ADSS kabelinde ulanylýar.

2, Kabel we deslapky çybyklar ýokary güýçli elektrik meýdanyndadygy sebäpli, deslapky çybyklaryň ahyrky ujuna koronanyň çykmagy täsir edýär, bu kabeliň howpsuz işlemegine howp salýar.

3, Antikorona halkasy elektrik meýdanynyň ýagdaýyny ep-esli gowulaşdyryp, korona eletrik eroziýany kabele azaldyp we kabeliň hyzmat möhletini uzaldyp biler.

Spesifikasiýa

Ua laýyk dia (mm)

Bölümiň uzynlygy (mm)

Jemi uzynlygy (mm)

Agramy (kg)

FYH-11

9.0 ~ 11.0

200

350

0.19

FYH-13

11.1 ~ 13.0

200

350

0.19

FYH-15

13.1 ~ 15.0

200

350

0.19

FYH-17

15.1 ~ 17.0

200

350

0.19

FYH-19

17.1 ~ 19.0

200

350

0.19

FYH-21

19.1 ~ 21.0

200

350

0.19

FYH-23

21.1 ~ 23.0

200

350

0.19

FYH-25

23.1 ~ 25.0

200

350

0.19

Spesifikasiýa tablisasy

Spesifikasiýa

Diametrimm

Ltutmakmm

Jemi uzynlykmm

Agramkg

FYH-11

9.011.0

200

350

0.19

FYH-13

11.113.0

200

350

0.19

FYH-15

13.115.0

200

350

0.19

FYH-17

15.117.0

200

350

0.19

FYH-19

17.119.0

200

350

0.19

FYH-21

19.121.0

200

350

0.19

FYH-23

21.123.0

200

350

0.19

FYH-25

23.125.0

200

350

0.19


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň