SAB-HEY

Wibrasiýa garşy gamçy Hytaý zawody

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Wibrasiýa garşy gamçy Hytaý zawody

Marketing, QC we OEM China China ADSS we Opgw Kabel Fiting Helical Stockbridge Wibration Damper, önümçilik üçin önümçilik prosesinde dürli kynçylyklary çözmäge ökde işgärlerimiz köp!Näme isleseňiz, size kömek etmek üçin elimizden gelenini etmeli.Özara ösüş üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri mähirli garşylaýarys.

OEM China China Wibration Damper, PVC Wibrasiýa Damper, Has köp bazar isleglerini we uzak möhletleýin ösüşi üpjün etmek üçin 2014-nji ýylda ulanylmaga berlip bilinjek 150 000 inedördül metrlik täze zawod gurulýar. Soň bolsa ederis öndürmek üçin uly kuwwatyna eýe.Elbetde, müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin hyzmat ulgamyny kämilleşdirmegi dowam etdireris, hemmelere saglyk, bagt we gözellik getireris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Wibrasiýa garşy gamçy ýokary güýçli, garramaga çydamly we ýokary elastik PVX plastmassalardan ýasalýar we önümi oturtmak çalt we aňsat. ADSS we OPGW kabeli üçin ulanylýan titremä garşy gamçy, titremä garşy ýel titremesine täsir edip biler. bölekleri, kabel wibasiýasynyň energiýasyny sarp ediň we kabeliň titremesini saklaň we şeýlelik bilen kabeli goraň.

Spesifikasiýa

Ua laýyk dia (mm)

tutma bölüminiň uzynlygy (mm)

Jemi uzynlygy (mm)

Agramy (kg)

Görnüşi

FZB-11

9.1 ~ 11.0

300

1350

0.32

FZB-11

FZB-13

11.1 ~ 13.0

300

1350

0.34

FZB-13

FZB-15

13.1 ~ 15.0

300

1350

0.41

FZB-15

FZB-17

15.1 ~ 17.0

300

1500

0.49

FZB-17

FZB-19

17.1 ~ 19.0

300

1500

0.56

FZB-19

FZB-21

19.1 ~ 21.0

300

1500

0.58

FZB-21

näme üçin bizi saýlamaly?

"Adamzadyň optoelektroniki geçiş işini alyp barmak üçin."

Kompaniýa "Sabyrlylyk we gowulaşmagy dowam etdirmek" kärhanasynyň ruhuny goldamagy dowam etdirer we ylmy gözleg, önümçilik, satuw we hyzmat ýaly dürli ugurlarda täze sepgitleri gazanar.

Sibir gymmatlyklary

"Sabyrlylyk, kämillik" kompaniýanyň we onuň işgärleriniň gymmaty, we işde üstünlik gazanmak üçin kompaniýanyň alyp barýan esasy ynamy we maksadydyr.Medeniýet kompaniýasy dogruçyllygy talap edýär we işgärleri jogapkärçiligi, ylham beriji, başarnykly we işe wepaly bolmakda batyrgaý bolmaga çagyrýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň