SAB-HEY
SAB-HEY
SAB-HEY
Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Kärhanamyza hoş geldiňiz

1999-njy ýylda döredilen Nantong Siber Communication Co., Ltd. ajaýyp milli sanitariýa şäherinde: Haýmen, Jiangsu.OPGW, ADSS optiki kabel gurmak we gurnama armaturlary, öňünden bükülen sim armaturlary hünärmen öndüriji we satýar;optiki kabeller üçin suw bloklaýjy lenta, Suw bloklaýjy ýüplükler, egrilen ýüplükler, ýyrtylýan ýüp, ýüp doldurmak, aýna ýüplük we beýleki optiki kabel materiallary we aragatnaşyk garnituralarynyň häzirki zaman ýokary tehnologiýaly kärhanalary.

Kompaniýanyň medeniýeti

Adamzadyň optoelektroniki geçiş işini ugratmak

 • Kompaniýanyň missiýasy

  Kompaniýanyň missiýasy

  Adamzadyň optoelektroniki geçiş işini ugratmak.Kompaniýa "Sabyrlylyk we gowulaşmagy dowam etdirmek" kärhanasynyň ruhuny goldamagy dowam etdirer we ylmy gözleg, önümçilik, satuw we hyzmat ýaly dürli ugurlarda täze sepgitleri gazanar.
  has giňişleýin gör
 • Sibir görnüşi

  Sibir görnüşi

  Dünýäde optiki kabel materiallarynyň ösüşine ýolbaşçylyk edýän ýokary tehnologiýaly kärhana boluň.Kompaniýa "dogruçyllyk" we "ygtybarlylyk" ýörelgelerine eýerýär we häzirki zaman aragatnaşyk pudagynda güýçli elleriň tokaýlara meňzeýän gowy abraýyny döredýär.
  has giňişleýin gör
 • Sibir gymmatlyklary

  Sibir gymmatlyklary

  "Sabyrlylyk, kämillik" kompaniýanyň we onuň işgärleriniň gymmaty, we işde üstünlik gazanmak üçin kompaniýanyň alyp barýan esasy ynamy we maksadydyr.Medeniýet kompaniýasy dogruçyllygy talap edýär we işgärleri jogapkärçiligi, ylham beriji, başarnykly we işe wepaly bolmakda batyrgaý bolmaga çagyrýar.
  has giňişleýin gör

önümimiz

Önümlerimiz hiliň kepillendirilýär

 • 0+

  Tamamlanan taslamalar

 • 0+

  Tejribe ýyllary

 • 0+

  Baýraklar

 • 0+

  Haryt kategoriýasy

Iň güýçli

Müşderi hyzmaty, müşderini kanagatlandyrmak

Sabyr we gowulaşmagy dowam etdiriňIň soňky maglumatlarymyz

Suwy ýapýan ýüplük pudagynda täzelik
Elektrik geçirijisinde goşa asma kabel gysgyçlarynyň barha artýan meşhurlygy
Industriesarym geçiriji suwy bloklaýan lentalara isleg, pudaklarda köpelýär
Dürli pudaklarda suw ýapýan ýüplükleriň meşhurlygy
Suwy bloklaýan täsirli lentany saýlamak
has giňişleýin gör