SAB-HEY

Qualityokary hilli goşa dartyş gysgyjy

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Qualityokary hilli goşa dartyş gysgyjy

göçürme:gurluş berkitme zolagy, orta simli sim, daşarky simli sim, oturdylan halka, üçburç bogun plastinka, birleşdiriji enjam (U şekilli asma halka, sazlaýjy plastinka), gurluş berkitmeler we ş.m.

Maksady:Dartgynlylygy doly götermek.Optiki süýümli birleşdirilen ýer simini terminala, ştama çydamly ýa-da optiki kabel birikdiriş diňine birikdiriň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

göçürme: gurluş berkitme zolagy, orta simli sim, daşarky simli sim, oturdylan halka, üçburç bogun plastinka, birleşdiriji enjam (U şekilli asma halka, sazlaýjy plastinka), gurluş berkitmeler we ş.m.

Maksady: Doly dartgynlylygy götermek.Optiki süýümli birleşdirilen ýer simini terminala, ştama çydamly ýa-da optiki kabel birikdiriş diňine birikdiriň.

Aýratynlyklary:

1. Dartyş gysgyjynyň ähli häsiýetleri bar.

2. Daşky öwrümli simleriň iki gatlagynyň ulanylmagy, gysgyjyň mehaniki güýjüni we howa berkligini gowulandyrýar we köplenç uly aralyklar we ýokary damja ýaly ýörite çukurlarda ulanylýar.Müşderiniň zerurlyklaryna görä, tutuş güýji 160KN-den ýokary bolup biler.

Sargyt habarnamasy:

Dartyş gysgyçlary bilen birmeňzeş.

160KN berkligi bilen öňünden bükülen OPGW optiki kabeliň goşa dartyş gysgyjynyň spesifikasiýasy we model parametrleri

 

Model Ulanylýan optiki kabeliň diametri D (mm) Gurluş taýdan berkitmek Içki skein Daşarky skein Gysgyç agramy (kg)
uzynlygy (mm) Simiň diametri (mm) (Mm) sany uzynlygy (mm) Simiň diametri (mm) (Mm) sany uzynlygy (mm) Simiň diametri (mm) (Mm) sany
OSNZ - 13,6 ~ 14.9-160 13.6 ~ 14.9 2400 2.7 15 1800 4.0 7 1600 4.0 7 15.0
OSNZ - 15.0 ~ 15.9-160 15.0 ~ 15.9 2400 2.7 15 1800 4.0 7 1600 4.0 7 15.1
OSNZ - 16.0 ~ 16.9-160 16.0 ~ 16.9 2400 2.7 16 1800 4.0 7 1600 4.0 7 15.2
OSNZ - 17.0 ~ 17.9-160 17.0 ~ 17.9 2400 2.7 17 1800 4.0 7 1600 4.0 7 15.3
OSNZ - 18.0 ~ 18.9-160 18.0 ~ 18.9 2400 2.7 18 1800 4.0 7 1600 4.0 7 15.4
OSNZ - 19.0 ~ 19.9-160 19.0 ~ 19.9 2400 2.7 19 1800 4.0 7 1600 4.0 7 15.5
OSNZ - 20.0 ~ 21.0-160 20.0 ~ 21.0 2400 2.7 20 1800 4.0 7 1600 4.0 7 15.6
Bellik: 1. OPGW optiki kabel üçin amatly modeliň we sanyň manysy;SNZ goşa dartyş gysgyjy;optiki kabeliň daşky diametri we gysgyçyň berkligi üçin san taýdan laýyk.
2. Müşderi OPGW kabel gysgyjynyň berkligini 160KN-den köp talap edeninde ýa-da aýratyn talaplary bar bolsa, kompaniýa müşderiniň hakyky zynjyr talaplaryna laýyklykda dizaýn edip we üpjün edip biler.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň