SAB-HEY

Süýümli optiki kabel üçin ýüplük

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Süýümli optiki kabel üçin ýüplük

Optiki kabel üçin poliester egriji ýüplük, optiki süýümiň we kabeliň önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin zawodymyz tarapyndan ýörite Z-tehnologiýasy bilen öndürilýär.Önüm ýokary güýç, pes ýylylygy dikeltmek, kiçi göwrüm, çyglylygyň siňdirilmezligi, ýokary temperatura çydamlylygy ýaly aýratynlyklara eýedir we ýüplük ýokary tizlikli işlemeýär.Esasan optiki kabelleriň önümçiliginde optiki kabelleriň içki materiallaryny berkitmek we berkitmek roluny ýerine ýetirýär.Optiki süýümli kabel üçin poliester) seriýa nomer öndürijilik birligi tehniki talaplaryň abraýy rz-lllrz-167rz-222rz-33.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

sargyt

sany

öndürijiligi

Kompaniýa

Töleg

RZ - lll

RZ 一 167

RZ-222

RZ-333

l

Çyzyklylyk

dtex

lllO ± 30

1670 ± 40

22204 ± 60

33304 ± 90

2

Arakesme

N

≥60

≥90

20120

≥180

3

Uzalma

≥12

≥12

≥12

≥12

4
 

Arakesme
ýylylyk(115 ℃ ± 20c / 2s)

N
 

≥50
 

≥70
 

≥100
 

50150
 

5

suw howdany

≤1.O

6

Hotairshrinkage

Adaty filament .4.3 ,

Pes gysyş≤2.0

7

öwrüm

öwrümm

Mikrotwist 7 ± 2 oral Agzyňy 65 ± lO öwürmeli

Optiki kabel üçin poliester egriji ýüplük, optiki süýümiň we kabeliň önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin zawodymyz tarapyndan ýörite Z-tehnologiýasy bilen öndürilýär.Önüm ýokary güýç, pes ýylylygy dikeltmek, kiçi göwrüm, çyglylygyň siňdirilmezligi, ýokary temperatura çydamlylygy ýaly aýratynlyklara eýedir we ýüplük ýokary tizlikli işlemeýär.Esasan optiki kabelleriň önümçiliginde optiki kabelleriň içki materiallaryny berkitmek we berkitmek roluny ýerine ýetirýär.

Optiki süýüm kabeli üçin poliester.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Soňky ýyllarda bu kompaniýa ýokary tehnologiýaly kärhananyň şahadatnamasyna, birnäçe peýdaly model patentine eýe boldy we "Şäher senagat açar kärhanasy", "Iň gowy 100 senagat kärhanasy", "bürünç kärhanasy", " "Kümüş kärhana" we şäher partiýasy komiteti we şäher häkimligi tarapyndan beýleki hormatly atlar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň