SAB-HEY

geçiriji däl suw bloklaýjy lenta

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

geçiriji däl suw bloklaýjy lenta

SIBER geçiriji däl suw bloklaýjy lentalar ajaýyp çişme häsiýetine eýedir. Suw bloklaýjy lenta bilen goralýan kabele girende, lentanyň içindäki aşa siňdiriji poroşok derrew suwy bloklaýan jel emele getirýär, bu bolsa kabeliň has köp we has gymmat zeperlenmeginiň öňüni alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SIBER suw bloklaýjy lentalaryň ajaýyp çişme häsiýeti bar. Suw bloklaýjy lenta bilen goralýan kabele girende, lentanyň içindäki super sorujy poroşok derrew suw bloklaýjy jeli emele getirýär, bu bolsa kabeliň hasam gymmat düşmeginiň öňüni alýar.

SIBER suw bloklaýjy lentalar diňe bir geçiriji däl, eýsem ýarym kabelli, PET laminirlenen dürli kabel programmalaryna laýyk gelýär.

Geçiriji däl suw bloklaýyş lentasynyň spesifikasiýasy

TYPE Galyňlygy (mm) Agramy (g / ㎡) Çişme tizligi (mm / 1 min) Çişme beýikligi (mm)
ZD-20 0.20 80 ± 8 7 9
ZD-25 0.25 90 ± 9 8 12
ZD-30 0.30 100 ± 10 10 14

Fiziki eýeçilik

No.ok. Emläk Bölüm Gymmatlyk
1 Dartyş güýji N / sm ≥35
2 Arakesmede uzalma % ≥12
3 Uzak möhletli (90 ℃ H 24H ell Çişmek beýikligi mm Başlangyç waul
4 Gysga möhlet (230 ℃ S 20S ell Çişmek beýikligi mm Başlangyç waul
5 Suwuň düzümi % ≤9

Bu ülňüdäki polipropilen lenta, esasan, ýygnanan izolýasiýa kabel ýadrolaryny örtmekde ulanylýar.Pönekeý PP lentasy dartyş güýjüniň, arakesmede uzalmagyň we gabyk güýjüniň gowy häsiýetlerine eýedir.Şeýle hem ýokary temperaturada gowy ýylylyk gysylyşy bar we pes temperaturada ýumşak bolýar.

Suw bloklaýyş lentasy suwuň kabele girmegini siňdirer we suwuň aralaşmagynyň öňüni almak üçin jele doldurgyjyna çalt geçer.

Kompozisiýa: PET dokalan mata;ýarym geçiriji baglaýjy.

Programma: kabel geçiriji üçin hökmany, örtük.Poslamaýan.

100% Para Aramid süýüm ýüplügi, üznüksiz 100% Para Aramid süýüm ýüplügi, arzan üznüksiz 100% Para Aramid süýüm ýüplügi

Biz kim?

“Içerki bazara esaslanmak we daşary ýurt biznesini giňeltmek” Hytaý OEM China Cu / XLPE / CAS / PVC 76 / 132kv leeke ýadro 500sqmm XLPE izolýasiýa edilen ýerasty elektrik kabeli üçin kämilleşdiriş strategiýamyz, gözlegiňiz ýokary garşylanar we ýeňiş gazanar gülläp ösmek biziň garaşýan zadymyzdyr.

China OEM China Wire, Electric Wire, Indi iň oňat çözgütler we ökde satuw we tehniki topar bar. Kompaniýamyzyň ösmegi bilen müşderilere iň oňat önümleri, gowy tehniki goldawy, satuwdan soňky hyzmaty üpjün edip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň